Výkonný výbor KSTZ BB


Predseda VV KSTZ BB:

Ing. Zuzana Perháčová, PhD.

email: zperhacova@gmail.com   

tel. +421 903 560 916

Členovia VV KSTZ BB:

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

email: ajankech@gmail.com 

 tel. +421 917 402 917

Marián Gajdoš

email: mariangajdos64@gmail.com  

 tel. +421 915 774 774

Miroslav Kačáni

email: mirokacani@gmail.com

mob: +421 908 487 786

Ing. Filip Turčan

email: filip.turcan@gmail.com

tel: +421 907 221 533


Zápisnice zo zasadnutí VV KSTZ BB:

2024

2023