Konferencie a aktívy KSTZ BB


2023

Aktív klubov KSTZ BB, 25.8.2023, Zvolen

Mimoriadna konferencia KSTZ BB, 28.6.2023, Žiar nad Hronom

Konferencia KSTZ BB, 26.5.2023, Žiar nad Hronom