Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica 

Právna forma: Združenie

Štatutárny orgán: Ing. Zuzana Perháčová, PhD. (predseda) 

Sídlo: Lehôtka pod Brehmi 164, Hliník nad Hronom, 966 01

Webové sídlo: www.kstzbb.sk         Email: bb.kstz@gmail.com 


Registračné číslo: VVS/1-900/90-383 34

Registrový úrad: MV SR

IČO: 42300835

IBAN: SK8811110000001344400002


Kontaktujte nás