Zápisnica z Aktívu klubov - systém súťaží

07.09.2023

VV KSTZ BB rozhodol per rollam o systémoch súťaží riadených KSTZ BB na základe odporúčaní z Aktívu klubov, konaného dňa 25.8.2023.