Uznesenia VV KSTZ BB - január 2024

27.01.2024

Vzhľadom k neustálym pretrvávajúcim problémom účasti registrovaných a neregistrovaných hráčov v súťažiach riadených SSTZ , KSTZ a OBSTZ VV KSTZ BB rozhodol o nasledujúcich uzneseniach: