Stolný tenis do škôl 2024

18.01.2024

Slovenský stolnotenisový zväz vypisuje výzvu na zapojenie sa do projektu Stolný tenis do škôl 2024

https://www.sstz.sk/stranky/slovensky-stolnotenisovy-zvaz-vypisuje-vyzvu-na-zapojenie-sa-do-projektu-stolny-tenis-do-skol-2024