Rozpis súťaže družstiev v sezóne 2024/2025

09.07.2024

Rozpis majstrovských súťaží družstiev KSTZ Banská Bystrica pre súťažný ročník 2024/2025. Súčasťou podkladov je aj návod na vytvorenie súpisky družstiev cez stránku www.stolnytenis.info ako aj formulár na prihlasovanie družstiev do súťaží. Termín na zaslanie prihlášky do súťaží družstiev je do 31.7.2024.