Mládež do 23 rokov 2023 - časový harmonogram

18.08.2023

Časový harmonogram pre čerpanie príspevku pre mládež do 23 rokov pre rok 2023 (časové obdobie 1.10.2022 - 31.8.2023)

25.08.2023 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku

• 31.08.2023 – uzávierka štartu hráčov (potrebné 3 štarty) pre čerpanie príspevku do 23 rokov pre rok 2023 (obdobie 01.10.2022 - 31.08.2023)

• 14.09.2023 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov /musí byť do termínu doručené/

• 06.10.2023 – zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom

17.11.2023 – predkladanie dokladov na preplatenie

• 30.11.2023 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr (priebežne) 

Mládež do 23 rokov - časový harmonogram - vrátane dokumentov na vybavenie žiadostí