Mimoriadna konferencia KSTZ BB

28.06.2023

Na mimoriadnej konferencii KSTZ BB konanej dňa 28.6.2023 bol zvolený nový výkonný výbor v zložení:

predseda VV KSTZ BB:

Ing. Zuzana Perháčová, PhD.

členovia VV KSTZ BB:

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

Ing. Filip Turčan

Marián Gajdoš

Miroslav Kačáni

Na zasadnutí bola schválená zmena Stanov KSTZ BB.