Konferencia KSTZ Banská Bystrica

20.05.2024

Výročná členská konferencia KSTZ BB 2023/2024 sa uskutočnila 16.5.2024. Vo Zvolene sa stretli 22 zástupcovia klubov pôsobiacich v kraji. Zhodnotil sa celý súťažný ročník, prediskutované boli návrhy zmien súťaži, ocenené boli víťazné kluby a odsúhlasili sa delegáti na celoslovenskú konferenciu SSTZ. Za dlhoročnú a úspešnú prácu s mládežou a za dlhodobý prínos a rozvoj stolného tenisu v Banskobystrickom kraji boli odmenení dvaja tréneri Jaroslav Adámek a Jozef Barniak. Konferencia sa niesla v príjemnej a priateľskej atmosfére. Všetkým prajeme krásne, pohodové leto a prázdniny. Oddýchnutí sa stretneme v novej sezóne 2024/2025.