Rozpis súťaže družstiev v sezóne 2023/2024 

02.08.2023

Rozpis majstrovských súťaží družstiev KSTZ Banská Bystrica pre súťažný ročník 2023/2024. Súčasťou podkladov je aj návod na vytvorenie súpisky družstiev cez stránku www.stolnytenis.info ako aj formulár na prihlasovanie družstiev do súťaží. Termín na zaslanie prihlášky do súťaží družstiev je do 15.8.2023.