Školenie a seminár rozhodcov

11.07.2023

Komisia rozhodcov SSTZ v spolupráci s KSTZ BB zorganizovala v sobotu 1.7.2023 vo Zvolene školenie rozhodcov na získanie kvalifikačných stupňov A, B, C, D a seminár rozhodcov kvalifikačných stupňov A, B, C na predĺženie licencií, ktorým skončila platnosť. Po ukončení školenia a seminára bolo absolventom udelených 28 rozhodcovských licencií.