Aktív klubov KSTZ BB

18.08.2023

Pozývame zástupcov klubov hrajúcich v súťažiach 2., 3. a 4. ligy riadených KSTZ BB na Aktív klubov. Stretnutie sa uskutoční v piatok 25.8.2023 od 16:00 v priestoroch malej telocvične na Technickej univerzite vo Zvolene.

Účasť zástupcov družstiev je nutná najmä z dôvodu prerokovania systémov súťaže v jednotlivých ligách. Účasť s uvedením mena a priezviska zúčastnenej osoby resp. neúčasť zástupcu oddielu na aktíve oznámte do 23.8.2023 mailom na adresu bb.kstz@gmail.com. 

Ďakujeme.

VV KSTZ BB

Pozvánka na Aktív klubov KSTZ BB