VV KSTZ Banská Bystrica

Ing. Jozef Barniak
Predseda KSTZ Banská Bystrica
Mail: barniakjozef@gmail.com
Tel: + 421 905 800 487
 
Bc. Oliver Kovács
Člen VV KSTZ Banská Bystrica pre prácu s oblastnými zväzmi
Mail: oliver.kovacs77@gmail.com
Tel: + 421 908 907 066
 
Ing. Zuzana Perháčová, PhD.
Člen VV KSTZ Banská Bystrica pre prácu s mládežou
Mail: zperhacova@gmail.com
Tel: + 421 903 560 916
 
Stanislav Hartwig
Predseda ŠTK
Mail: hartwig@zoznam.sk
Tel: + 421 905 422 062
 
Miroslav Kačáni
Sekretár KSTZ Banská Bystrica
Mail: mirokacani@gmail.com
Tel: + 421 908 487 786