Uznesenia

 
Uznesenie VV KSTZ Banská Bystrica č.1/2016 : VV KSTZ BB - uznesenie č.1.pdf (736107)