II. liga ZA+BB

 
 
 
 
 
Bližšie informácie nájdete na stránke riadiaceho zväzu súťaže KSTZ Žilina: www.kstzza.webnode.sk

Administrátor stránky

Bc. Oliver Kovács +421 908 907 066 kstzbb@gmail.com