Propozície

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE KBT

SPRAVODAJ č.1_MLÁDEŽ 

KBT Ružomberok, 28.10.2018 - najmladšie a staršie žiactvo - spolčný KBT BB+ZA kraj