Propozície

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE KBT

SPRAVODAJ č.1_MLÁDEŽ 

KBT Rimavská sobota, 18.11.2018 - Mladšie žiactvo a Dorast