Propozície

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE KBT

SPRAVODAJ č.1_MLÁDEŽ 

KALENDÁR TURNAJOV A SÚSTREDENÍ PRE MLÁDEŽ

Kalendár turnajov mládeže a sústredení v roku 2019.pdf

 

KBT Kalinovo BB+ZA, 10.2.2019 - najmladšie a staršie žiactvo