Propozície

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE SPOLOČNÉ KBT

Všeobecné_ustanovenia_spoločné_KBT_ZA-BB

 

VŠEOBECNÉ PROPOZÍCIE KBT

SPRAVODAJ č.1_MLÁDEŽ 

KALENDÁR TURNAJOV A SÚSTREDENÍ PRE MLÁDEŽ

Kalendár turnajov mládeže a sústredení v roku 2019.pdf