Sieň Slávy

Viliam SÝKORA st. , *1930  ┼2006

Stolný tenista, tréner, funkcionár stol. tenisu. Jeden z popredných od­borníkov - trénerov slov. stol. tenisu, tréner licencie A. Vychoval talentovaných hráčov Čsl. a Slov. VI. Miku a J. Čermáka. Člen stolnotenisových oddielov: Tatran, Strojár, Spojené Závody a KTK ST Krupina 1951 -1996, V r. 1953 - 1990 hrajúci tréner družstva Krupiny v II. celoštátnej a národnej lige. Päťnásobný majster kraja vo dvojhre, štvorhre a zmiešanej štvorhre. Tréner mno­hých hráčskych generácií krupinského stolného tenisu. Člen predsedníctva okresného a krajského zväzu, člen KM, predseda KRK slov. zväzu v sedemdesia­tych a osemdesiatych rokoch. Účastník trénerských konferencií a seminárov na Slovensku. Tvorca výstavby stolnotenisovej herne v Krupine v r. 1973 - 1974 a jej prístavby v r. 1988. Účastník celoštátnych a medzinárodných súťaži na ME veteránov. Rozhodca licencie A. Za­bezpečoval trénersko - metodickú spoluprácu so ŠT stolného tenisu na ZŠ v Krupine.

Jaroslav ADÁMEK

Popredný hráč BB kraja pôsobiaci v kluboch Kalinovo, Mladosť Rimavská Sobota (1. a 2.liga) a až doteraz STK Lučenec (2.liga - extraliga), mnohonásobný majster kraja v dvojhre a v štvorhre. Za posledné desaťročie sa zaslúžil o výrazný vzostup mládežníckeho stolného tenisu v našom kraji ako organizátor mládežníckych turnajov a ako tréner. Ako hráč, tréner a aj funkcionár doviedol tím STK Lučenec zo 4.ligy až do mužskej extraligy s vlastnými odchovancami, čo je unikát. Ako tréner vychoval niekoľkých reprezentantov SR v mládežníckych kategóriách, pričom jeho dcéra a zverenkyňa Martina Adámeková získala 2x bronzovú medailu na Majstrovstvách Európy v súťaži družstiev kadetiek. Pôsobí aj v celoslovenskom hnutí v komisii mládeže, kde svojou činnosťou prispel k pozitívnym zmenám v súťažiach mládežníckych kategórií.

Ladislav FAŠKO, *14.10.1934 

 
Narodil sa v Brezne, štúdium Priemyselná škola v Brezne 1951-55.
Diplomovaný technik na oddelení technického rozvoja v Mostárni Brezno.
-  juniorský reprezentant Slovenska, 2. na majstrovstvách Slovenska / víťaz Bursík  2-1/
-  ako 15 ročný  8. miesto na majstrovstvách Slovenska mužov
- v zmiešaných družstvách 1956 víťazi kraja, postup do 2. ligy / Brezno/
- po chorobe ústup z vrcholového športu, venovanie sa mládeži
- zverenci Lamperovci, Gálik, Dien, Krajč - úspechy v kraji, dorastenci 3.miesto na majstrovstvách 
Slovenska / cca 1966/, 8. miesto v družstvách na majstrovstvách ČSSR, jednotlivci viacnásobní víťazi kraja 
/1963 - Krajč Miloš, 1964 -  Lamper  Vlado r, 1965- Hôrka Ján.    Elena Ištvánová - majster kraja, 2.miesto 
na majstrovstvách Slovenska / víťaz Kirhoffová /.   Súťaž  pionierov ČSSR  v Prahe /Hôrka, Reinhardt, 
Reinhardtová /  -3. miesto.  V majstrovstvách kraja žiakov - 2. miesto sestry Pampuríkové v štvorhre, Viera 
Pampuríková 3. miesto v jednotlivcoch.
- tréner a funkcionár  v období najmasovejšieho rozvoja stolného tenisu v Brezne, 
V Brezne sa spolupodieľal na organizovaní turnajov ako i tréningových kempov reprezentácií 
-pracoval vo výbore oddielu TJ  Mostáreň Brezno.

Ľubomír PINZIK, *10.9.1947

 
Pracuje v stolnom tenise prakticky celý svoj život. Do roku 1977 hral v oddiele Lokomotíva, a už aj tu dosiahol niekoľko úspechov so žiakmi. V roku 1977 sa pri Telovýchovnej jednote Mladosť Relax Rimavská Sobota vytvoril oddiel stolného tenisu. Oddiel pod jeho vedením si za svoju prioritnú úlohu stanovil výchovu mládeže pre súťaže v stolnom tenise. Jeho zverenci dosiahli celý rad výborných výsledkov v súťažiach žiakov, dorastencov, chlapcov aj dievčat. Vymenovať popredné umiestnenie jednotlivých pretekárov v rámci kraja by nemalo konca. Zo žiakov najväčší úspech dosiahol Stanislav Hartwig v roku 1994 na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov keď získal bronzovú medailu vo štvorhre. On sám patril v čase aktívnej hráčskej činnosti medzi popredných hráčov v okresných, ale aj krajských súťažiach. Veď v roku 1997 v turnaji TOP20 okresnej súťaže sa prebojoval až do štvrťfinále pričom ho vyradil až celkový víťaz turnaja. Z liahne TJ Mladosť pochádza celý rad stolných tenistov, ktorí reprezentujú jednotlivé oddiely v regióne. Medzi najznámejších patrili: Dušan Voliar, Ladislav Laššák, Slaninovci Július a Peter, Kríglovská Kamila, Slanina Marek, Hartwig Stanislav, Luboš Voliar, Gabriel Polgári, Norbert Miko, Luboš Mitter, Marek Lakota ,Juraj Pepšica, Peter Kľúčovský, Štefan Melich, Alexander Mihálik, Róbert Hustzti,Attila Nagy. Hráči pod jeho vedením: Adámek Jaroslav, Horváth Peter, Törköly Pavel , Voliar Luboš, Péter Juraj vybojovali 2.ligu pre Rimavskú Sobotu po dlhých 40. rokoch. Po úspechu v 2.lige družstvo postúpilo do I. ligy – východ, v ktorej účinkuje od roku 1999 až dodnes.Popri tejto činnosti  venoval svoj čas aj reprezentácii, kde istý čas reprezentoval Slovensko v súťažiach telesne postihnutých. Najväčšie úspechy v reprezentácii telesne postihnutých dosiahol v roku 1993:
 
1. miesto – Majstrovstvá Slovenska družstiev 17.4.1993
1. miesto – Medzinárodné majstrovstvá Rakúska (Viedeň 19.9.1993)
2. miesto - Medzinárodné majstrovstvá Nemecka (Stutgart 26.9.1993)
1. miesto – 3. Ročník o pohár  prezidenta Športinvalidu ( Košice 9.10.1993)
4. miesto - Medzinárodné majstrovstvá SR (Piešťany 16.10.1993)
 
Medzi svoje hlavné priority popri výchove mládeže  považuje  aj štart  oddielu Mladosť  v I. lige skupina VÝCHOD, kde s vlastnými odchovancami sa drží v súťaži nepretržite od roku 1999. Tiež „B“ družstvo v 3 lige KSTZ BB si napočína zle a dokonca v súťažnom ročníku 2013/2014 bolo v baráži o účasť v 2 lige. V súčasnosti je aj naďalej predsedom stolnotenisového oddielu Mladosť Relax Rimavská Sobota.

Michal BERÍK, *1.4.1940 

 
Michal Berik bol aktívnym hráčom družstva Strojár Krupina, kde hrával I. ligu. Podieľal sa tiež na založení stolnotenisového oddielu Iskra Smrečina Banská Bystrica. Počas svojej aktívnej kariéry bol 23-násobným majstrom okresu Banská Bystrica a 4-násobným majstrom stredoslovenského kraja. Pôsobil tiež vo zväzových štruktúrach ako mnohoročný predseda okresného aj krajského STZ 
B. Bystrica a tiež ako člen výkonného výboru SSTZ a ČSSTZ. Podarilo sa mu tiež zvíťaziť na niekoľkých turnajoch veteránov. Je rozhodcom a trénerom 1. Triedy a držiteľom mnohých stolnotenisových vyznamenaní. Zaoberal sa aj výchovou mládeže, kde medzi jeho odchovancov patria : Gajdoš, Štrbík, Samuelčík, Slabej.

Miroslav PIRNÍK, *1952 

 
Miroslav Pirnik pracuje v stolnom tenise od roku 1988, kedy založil stolnotenisový oddiel TJ Doprastav Zvolen a zároveň sa pričinil o postavenie stolnotenisovej herne. Doteraz pôsobí ako aktívny hráč v spomenutom klube je jeho vedúcim a zároveň trénerom. M. Pirnik je držiteľom trénerskej aj rozhodcovskej licencie „B“. Zúčastnil sa tiež ME veteránov v Bratislave, Liberci a Poreči. Jeho rukami prešlo 46 chlapcov a 9 dievčat. Najvýznamnejšie úspechy dosahuje Nikoleta Puchovanová, ktorá v r. 2013/2014 získala zlato z MSR družstiev starších žiačok. V r. 2003 – 2009 pôsobil v KSTZ BB a v r. 2005 – 2013 vo výkonnom výbore SSTZ. V okresnom stolnotenisovom zväze ZV pôsobí od jeho založenia až doteraz.

Robert HUSZTI, *29.4.1971

 
Robert Huszti pochádza z rodiny, ktorá mala k stolnému tenisu veľmi blízko. Otec Július hrával za oddiel Lokomotíva Rimavská Sobota neskôr Slovan ČSTP, ktorý patril svojho času medzi popredné v kraji a aj matka Alica hrávala za ten istý oddiel. Robert sa stolnému tenisu začal aktívne venovať v oddieli Mladosť už ako sedem ročný od roku 1978. Prvé úspechy sa dostavili čoskoro v súťažiach mladších žiakov, keď sa od roku 1982 začal umiestňovať na popredných miestach v rámci okresu. Na úrovni kraja získal v roku 1983 prvé miesto v súťaži zmiešaná štvorhra.  Prvé body získaval aj v súťaži družstiev dospelých štartom v okresnej I. triede aj na mastrovstvách okresu, kde v roku 1983 ako 12 ročný v kategórii dorastu získal vo štvorhre titul majstra okresu. V roku 1983 ako 16 – ročný získal titul majstra okresu. Aj v nasledujúcich rokoch sa umiestňoval na popredných miestach v súťažiach na úrovni kraja. Jeho športové aktivity zasahovali aj do iných športových odvetví. Ako dorastenec získal titul majstra Slovenska v behu na 3000 m a vzápätí na majstrovstvách Československa obsadil veľmi pekné 3 miesto. V roku 1995 sa jeho rodina rozšírila o dcéru Robertu a tú postupne tiež zasvätil do stolného tenisu. Štartovala za ženské družstvo Mladosť, ktoré v ročníku 2012/2013 obsadilo v I. lige druhé miesto. Popri Ľubovi Pinzíkovi sa začal venovať aj trénovaniu žiakov. Okrem jeho dcéry sa venoval aj Jurajovi Janíčkovi (t.č. ŠOG Nitra), Erikovi Pásztorovi, Adamovi Baštákovi, Adamovi Černeckému, Petrovi Ružičkovi, ale aj ďaľším, ktorí sa ešte zatiaľ významnejšie nepresadili. Aj naďalej hráva za družstvo Mladosti „B“, ktoré sa už niekoľko sezón úspešne drží v 3 lige KSTZ BB.

Stanislav HARTWIG, *21.10.1949

Stanislav Harwig pracuje v stolnom tenise cca od roku 1972. Spočiatku ako aktívny hráč v súťažiach na úrovni okresu Rimavská Sobota a cca od roku 1975 ako funkcionár Okresného stolnotenisového zväzu. V tom čase zabezpečoval súťaž jednej I. triedy okresného majstrovstva a štyroch II.tried, čo predstavovalo cca 35 až 40 družstiev. Do roku 1985 pôsobil v oddiele ŠK Slovan a potom prešiel aj so synom do oddielu Mladosť. Tu sa podieľal aj na raste svojho syna Stanislava, ktorý  najväčší úspech dosiahol v roku 1994 na Majstrovstvách Slovenska starších žiakov keď získal bronzovú medailu. Po skončení relatívne krátkej hráčskej aktívnej činnosti sa venoval už iba ako funkcionár Okresného stolnotenisového zväzu, kde zabezpečoval priebeh jednotlivých súťaží. V súvislosti so zmenami po roku 1989, ktoré zasiahli aj telovýchovné hnutie sa postupne Okresný zväz zmenil na Oblastný a on zobral pod svoje krídla aj družstvá z okresov Lučenec, Poltár, Revúca a nakoniec od súťažného ročníka 2012/2013 aj Veľký Krtíš. Všemožne sa snažil pomáhať udržiavať úroveň stolného tenisu v spravovanej oblasti a spolupracovať najmä s oddielmi, ktoré vychovávali mládež. Ako boli Mladosť Relax Rimavská Sobota, STK Lučenec – Kalinovo, do istého času aj STK Tisovec a ŠKST Veľký Krtíš. Išlo o spoluprácu aj hráčmi a trénermi, ktoré znamenajú pre stolný tenis v oblasti veľa Ľubomír Pinzik a Miro Zelezník v Mladosti, Jaro Adámek a Juraj Péter STK Lučenec Kalinovo. Bol aj pri vzniku Krajského stolnotenisového zväzu Banská Bystrica v roku 1993, kde od začiatku zodpovedal za riadenie súťaží dospelých a vo funkcii predsedu ŠTK je aj doteraz pričom aj naďalej pracuje v Oblastnom stolnotenisovom zväze Rimavská Sobota.