Krajský rebríček mužov


Krajský_rebríček_1.7.2020_aktualizácia_14.9.2016

 
VZOREC NA VÝPOČET BODOV DO KRAJSKÉHO REBRÍČKA
 
((LK x VZ/CPZ x ZK) + BS + 1/2 BMS) x KSR 
 
LK - ligový koeficient
VZ/CPZ - vyhraté zápasy/prehraté zápasy
ZK - zápasový koeficient
BS - bonifikácia za súťaž
1/2 BMS - polovica bodov minulej sezóny
KSR  koeficient na zosúladenie so SR rebríčkom