Krajský rebríček mužov

Krajský_rebríček_1.7.2019.pdf

Krajský_rebríček_1.1.2019.pdf
 
VZOREC NA VÝPOČET BODOV DO KRAJSKÉHO REBRÍČKA
 
((LK x VZ/CPZ x ZK) + BS + 1/2 BMS) x KSR 
 
LK - ligový koeficient
VZ/CPZ - vyhraté zápasy/prehraté zápasy
ZK - zápasový koeficient
BS - bonifikácia za súťaž
1/2 BMS - polovica bodov minulej sezóny
KSR  koeficient na zosúladenie so SR rebríčkom