Pracovné komisie

Rebríčková komisia
Stanislav Hartwig - predseda, hartwig@zoznam.sk+421 905 422 062
Bc. Oliver Kovács - člen, oliver.kovacs77@gmail.com, +421 908 907 066
Jaroslav Zliechovec - člen, jaro.zliechovec@gmail.com, +421 907 610 869
 
Komisia mládeže
Peter Cerovský - predseda, petcero@gmail.com, +421 907 801 787
Zuzana Perháčová - člen, zperhacova@gmail.com, +421 903 560 916
Mgr. Michal Glejtek - člen, glejo1@gmail.com, +421 904 489 361