Pracovné komisie

Rebríčková komisia
Stanislav Hartwig - predseda, hartwig@zoznam.sk+421 905 422 062
Bc. Oliver Kovács - člen, oliver.kovacs77@gmail.com, +421 908 907 066
Jaroslav Zliechovec - člen, jaro.zliechovec@gmail.com, +421 907 610 869
 
Komisia mládeže
Zuzana Perháčová - predseda, zperhacova@gmail.com, +421 903 560 916
Peter Cerovský - člen, petcero@gmail.com, +421 907 801 787
Boris Slabej - člen
Ľubomír Majerčík - člen
Miroslav Kačáni - člen
 
Kontrolná komisia
Mgr. Michal Glejtek - predseda
Branislav Jakuš
Stanislav Hartwig