Zmeny v súťažiach riadených SSTZ ohľadom Covid-19

VV SSTZ k dňu 14.3.2022 ruší všetky Covid protokoly a ich dodatky ,ktoré boli vydané.Turnaje SPM sa budú hrať v pôvodnom formáte.V platnosti ostáva vyhláška ohľadom prekrytia horných dýchacích ciest.

Vyhláška : sstz.sk/subory/aktuality/vyhlaska_29.pdf