Zmeny v registračnom a prestupovom poriadku

 V priloženom súbore nájdete najdôležitejšie zmeny v registračnom a prestupovom poriadku.

Zmeny v prestupovom a registračnom poriadku.pdf (314562)

Kompletný súbor predpisov schválený Celoslovenskou konferenciou dňa 25.6.2016 nájdete na stránke SSTZ - www.sstz.sk