Zmena vekových kategórií mládeže

Nová sezóna 2021/2022 priniesla zmenu vo vekových kategóriách mládeže : 

Najmladšie žiactvo U11 - nar. 1.1.2011 a mladší

Mladšie žiactvo U 13 - nar. 1.1.2009 a mladší

Staršie žiactvo U15 - nar. 1.1.2007 a mladší

Dorast U19 - nar. 1.1.2003 a mladší

Do 21 rokov - nar. 1.1.2001 až 31.12.2002