Zmena v zozname schválených loptičiek

Dňom 1.4.2022 nastala zmena v zozname schválených loptičiek .Zmena nastala pri často používaných loptičkách XUSHAOFA, ktoré s účinnosťou od 1.4.2002 nie sú v zozname schválených loptičiek.

Zoznam schválených loptičiek : www.sstz.sk/subory/komisie/rk/Balls%20JAN%202022.pdf