Zmena hracích termínov 3. a 4.ligy

SPRAVODAJ_4_2018_2019

 V snahe o zabezpečenie možnosti účasti hráčov 3.ligy a 4.ligy na Majstrovstvách BB kraja 2019 dňa 3.2.2019, sa mení termín 8.kola 3.ligy KSTZ BB. Toto kolo sa odohrá v sobotu 6.4.2019. Ďalej ŠTK povoľuje dohrávanie zápasov 14.kola 4.ligy do 10.2.2019 (vrátane), na základe dohody vedúcich družstiev a podľa dostupnosti hracích miestností.

Dôvodom tejto zmeny termínov, aj na základe požiadaviek z klubov, je možnosť účasti hráčov na Majstrovstvách BB kraja 2019, keďže tieto nebolo možné usporiadať v pôvodne plánovanom termíne 10.2.2019, kde v tomto víkende bolo aj plánované voľno vo vylosovaní súťaží.

Ďalej, kvôli kolízii termínov, či nedostupnosti hracích miestností, nebolo možné presunutie 8. kola 3.ligy na termín 9.2.2019, ako to bolo komunikované so zástupcami klubov.