Zmena hracej miestnosti

Družstvo Balog nad Ipľom-Malá Čalomija odohrá v sobotu 26.10.2019 svoje domáce zápasy v telocvični ZŠ vo Veľkej Čalomiji, ktorá je na adrese Veľká Čalomija č. 65.