ZMENA HRACEJ MIESTNOSTI

STO MŠK BREZNO nahlásilo zmenu hracej miestnosti na:

Základná škola s Materskou školou
MPČĽ 35 ( Májového povstania českého ľudu 35)
977 03 Brezno - Mazorníkovo

Bočný vchod do telocvične.