Získajte aj pre Váš klub 2% DzP

Vážení zástupcovia klubov,
 

Krajský stolnotenisový zväz Banská Bystrica v roku 2019 ponúka pre stolnotenisové kluby v jeho pôsobnosti možnosť vyzbierať finančné prostriedky prostredníctvom darovania podielu zaplatenej dane (2% DzP). Túto možnosť môžu využiť najmä kluby, ktoré ešte nemajú vlastnú právnu subjektivitu alebo nie sú registrované ako prijímateľ 2% DzP.

60% vyzbieraných finančných prostriedkov sa bude vracať priamo do konkrétnych klubov vo forme materiálu podľa vlastného výberu, ktorý bude fakturovaný priamo na KSTZ Banská Bystrica a rovnako hradený priamo z účtu KSTZ Banská Bystrica.*

Zvyšok vyzbieraných finančných prostriedkov sa použije na rozvoj mládežníckeho stolného tenisu v našom kraji.

Bližšie info získate u predsedu KSTZ Banská Bystrica Ing. Jozefa Barniaka - barniakjozef@gmail.com, +421 905 800 487.

*Je nevyhnutné, aby ostala v tlačive "Vyhlásenie", ktoré je prílohou, zaškrtnutá kolonka s povolením odoslania Vašich údajov (v spodnej časti tlačiva nad dátumom, v priloženom tlačive je kolonka už zaškrtnutá) v rozsahu: meno, priezvisko a pobyt prijímateľovi. V opačnom prípade nebude možné identifikovať prijatú platbu a z daných prostriedkov sa klubu nič nevráti.

Vyhlásenie - TLAČIVO NA STIAHNUTIE A VYTLAČENIE