Žiadosť RK SSTZ

Komisia rozhodcov SSTZ žiada rozhodcov SSTZ licencie A,B,C ktorí majú záujem rozhodovať na turnajoch a majstrovstvách všetkých vekových kategórii, vrátane dlhodobých súťaží a medzinárodných turnajov organizovaných na území SR, majú záujem naďalej sa vzdelávať a vedia si zabezpečiť potrebný čas na účasť na akciách (aj v trvaní 3-4 dní), aby svoj záujem zaslali Komisii SSTZ na mailovú adresu sstz6@sstz.sk a stanislav.sladkovic@gmail.com.

Žiadosť-RK