Zasadnutie VV KSTZ BB

Dňa 4.11.2016 sa konalo zasadnutie VV KSTZ Banská Bystrica v Žiari nad Hronom. Zápisnicu z tohoto zasadnutia nájdete TU

https://www.kstzbb.sk/zapisnice/