Zápisnica zo zasadania KSTZ BB a KSTZ ZA

V Ružomberku sa dňa 18.6.2022 uskutočnilo zasadanie členov výkonných výborov KSTZ BB a KSTZ ZA .

Zápisnica : KSTZ BB - zápisnica z VV KSTZ BB a ZA.pdf (940153)