Zápisnica z Aktívu klubov - systém súťaží

VV KSTZ BB rozhodol per rollam o systémoch súťaži riadených KSTZ BB na základe odporúčaní z Aktívu klubov.

Zápisnica z Aktívu klubov a rozhodnodnutie VV KSTZ BB