Nový Výkonný výbor

Dňa 28.5.2015 boli na krajskej konferencii v Lučenci zvolení dvaja nový členovia VV. Z navrhovaných (Mgr. Michal Glejtek, Bc. Oliver Kovács, Peter Cerovský) boli zvolení Bc. Oliver Kovács a Peter Cerovský. Následne novozložený VV odsúhlasil nového predsedu KSTZ Banská Bystrica, ktorým sa stal Ing. Jozef Barniak. Zloženie VV KSTZ Banská Bystrica a kontakty na VV nájdete TU.