VÝZVA - ŠKOLENIE TRÉNEROV

Metodicko – vzdelávacia komisia SSTZ má v pláne otvoriť na jeseň 2022 školenie trénerov 1., 2.

a 3. kvalifikačného stupňa v prípade dostatočného počtu záujemcov.

SSTZ - Výzva_školenie_trénerov_2022