Výzva na usporiadanie MK BB-ZA v doraste

Výzva : Usporiadanie spoločných MK BB + ZA v kategórii dorast .

Termín dodania žiadosti : 29.4.2022

Termín usporiadania : 8.5.2022

Kategória : Dorast - 2003 a ml., dvojhra chlapci, dievčatá, štvorhra, zmiešaná štvorhra.

Podmienky : organizácia majstrovstiev cez : turnaje.sstz.sk/turnaje , 6 stolov, rozhodovanie-hráči,.

KSTZ BB zabezpečí : uhradenie nájmu za priestory ( 100€ ) loptičky, diplomy, poháre.

Štartovné : 5€ / hráč zostáva usporiadateľovi.