Výzva na preplatenie štartovného klubom za účasť mládeže na medzinárodných turnajoch

Výkonný výbor KSTZ BB dáva do pozornosti výzvu na preplatenie nákladov štartovného mládeže za účasť na medzinárodných turnajoch .

Výzva : https://11e2b62b1f.cbaul-cdnwnd.com/90732acb7ad29b28fcdfc522046c822b/200000892-6880768809/V%C3%BDzva%20KSTZ%20BB%20-%20preplatenie%20%C5%A1tartovn%C3%A9ho%20na%20Satelitoch%20a%20GP%20Praha%202022.pdf