Výzva na finančnú podporu od SSTZ pre kluby pracujúce s mládežou

Slovenský stolnotenisový zväz pripravil systém finančnej podpory mládežníckeho športu na základe ustanovení Zákona o športe a zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Na základe ďalšieho usmernenia z ministerstva doručeného 23.10.2017 boli definované a upresnené podmienky uchádzania sa o finančný príspevok na činnosť mládeže do 23 rokov. V zmysle týchto podmienok sa o príspevok môžu uchádzať všetky stolnotenisové kluby s aktívnymi športovcami vo veku do 23 rokov, registrovanými ku dňu 30.9.2017, ktoré majú v databáze SSTZ uvedené rodné číslo. Aktívnymi športovcami sa v zmysle zákona rozumejú takí, ktorí sa v poslednom roku zúčastnili najmenej na troch súťažiach organizovaných SSTZ, KSTZ, ObSTZ, OSTZ, prípadne SAŠS alebo SAUŠ.

Výzva stolnotenisovým klubom pracujúcich s mládežou

Usmernenie

SSTZ_Čestné prehlásenie žiadateľa

Príloha č.1

Žiadosť klubu