Výzva k preplateniu štartovného Satelitu 2021

KSTZ BB zverejňuje výzvu k preplateniu štartovného pre účastníkov Satelitných turnajov mládeže 2021 konaných v Senci,Havířove a Hluku.

Podmienky : 

1. Predložená žiadosť od klubu s menným zoznamom účastníkov

2. Skeny dokladov o úhrade štartovného

3. Výsledková listina

4. Č.U. klubu na preplatenie

Termín predloženia žiadosti : do 16.12.2021

Preplatenie štartovného na účty klubom do 20.12.2021

Doklady zasielať na adresu : kstzbb@gmail.com