Výsledky MAJSTROVSTVÁ BB+ZA REGIÓNU V KATEGÓRII NAJMLADŠIE ŽIACTVO

15.5.2022 sa v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá najmladšieho žiactva BB + ZA kraja .

Kompletné výsledky : turnaje.sstz.sk/turnaj/majstrovstva-bb-za-regionu-v-kategorii-najmladsie-ziactvo