Výsledky Bodovací turnaj dorastu BB-ZA kraja

Bodovací turnaj dorastu BB-ZA kraja, ktorý sa uskutočnil v Žiari nad Hronom vyhrali súrodenci Hrabajovci. V kategórii U19 dorastencov to bol Patrik Hrabaj a v U19 dorasteniek to bola Martina Hrabajová. 

Kompletné výsledky dorastenci : turnaje.sstz.sk/turnaj-kategoria/bodovaci-turnaj-dorastu-bb-za-kraja-msk-ziar-nad-hronom-20-11-2022-dorastenci/event/1625

Kompletné výsledky dorastenky : turnaje.sstz.sk/turnaj-kategoria/bodovaci-turnaj-dorastu-bb-za-kraja-msk-ziar-nad-hronom-20-11-2022-dorastenky/event/1626