Výklad pravidla o prasknutí loptičky počas výmeny

Keďže sú rôzne výklady ohľadom prasknutí loptičky počas výmeny,prinášame stanovisko predsedu komisie rozhodcov SSTZ. 

Stanovisko : Prasknutá lopta 2022.pdf (824560)