Vyhláška k organizácii hromadných podujatí

Na základe tejto vyhlášky ÚVZ SR 2/2022, SSTZ obnovilo dlhodobé súťaže pre osoby nad 18 rokov v režime OP a podujatia pre deti a mládež do 18 rokov v režime OTP.

Vyhláška : www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4981:vyhlaka-k-organizacii-hromadnych-podujati&catid=56:tlaove-spravy&Itemid=62