Výberové sústredenie v rámci projektu : Hľadáme talenty.

V Ružomberku sa v dňoch 18. - 19.6.2022 uskutoční výberové sústredenie v rámci projektu  " Hľadáme talenty " . Výberového sústredenie sa môžu zúčastniť hráči a hráčky narodení 2010 a mladší. 

Nahlásenie záujemcov o účasť na uvedenom sústredení poprosím do 10.6.2022 na mail : barniakjozef@gmail.com 

Propozície sústredenie : SSTZ - PROPOZÍCIE VÝBER TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 2022.pdf (137562)