Výberové sústredenia v rámci projektu Hľadáme talenty

Z poverenia SSTZ usporiada stolnotenisový klub Škst Ružomberok 9-10.4.2022 (sobota-nedeľa) výberové sústredenie v rámci projektu " Hľadáme talenty " .Výberového sústredenia sa môžu zúčastniť hráči a hráčky narodení v roku 2010 a mladší.

propozície : Hladáme talenty-PROPOZÍCIE RUZOMBEROK (2).pdf (270320)

prihášky posielať na mail adresu : kutistono@gmail.com