Vianočný turnaj pre mládež Hliník nad Hronom

Dňa 20.12.2015 sa usutoční Vianočný turnaj pre dorast a mladšie žiactvo v Hliníku nad Hronom. Viac informácií nájdete v propozíciách.

Vianočný_turnaj_HnH.pdf (203840)