Uznesenie VV KSTZ BB č. 1/2016

VV KSTZ Banská Bystrica prijal uznesenie č. 1/2016, ktorého znenie nájdete TU