Uznesenie č. 04/2022 VV KSTZ BB

Výkonný výbor schválil finančnú dotáciu  pre kluby, ktorých sa mládež v roku 2022 zúčastnila turnaja Grand Prix Praha a Satelitných turnajoch.

Uznesenie : https://11e2b62b1f.cbaul-cdnwnd.com/90732acb7ad29b28fcdfc522046c822b/200000893-e2157e215b/VV%20KSTZ%20BB%20-%20uznesenie%20%C4%8D.04_2022.pdf