Uznesenie č.03/2022 VV KSTZ BB

Výkonný výbor KSTZ BB na základe koncepcie podpory mládeže k výkonostnému rastu prijal Uznesenie č.03/2022 , ktorým budú jednotlivým klubom vyplatené motivačné odmeny za účasť a umiestnenie na mládežníckych M SR 2022 v zmysle následovných kritérií :

 1. miesto v dvojhre - 100 €

 2. miesto vo dvojhre - 70 €

 3. miesto vo dvojhre - 50 €

4. nominácia na M SR 2022 - 30 €

K umiesteniam na 1. - 3. mieste , sa nepripočítava odmena za nomináciu 

Zároveň žiadame kluby aby si odkladali potvrdenie o úhradách zo štartovného na medzinárodných turnajoch Linz,Praha a Satelitnom turnaji ( Senec, Havířov, Hluk ) . VV KSTZ BB po skončení Satelitov rozhodne o preplatení štartovného od aktuálnej finančnej situácie a prijatí žiadosti o úhradu štartovného...( žiadosť o odkladanie potvrdenie o úhrade štartovného bola zverejnená dňa 1.4.2022  - Uznesenie zo zasadania VV KSTZ BB zo dňa 30.3.2022. bod 4 a 5 )

Uznesenie VV KSTZ BB : https://11e2b62b1f.cbaul-cdnwnd.com/90732acb7ad29b28fcdfc522046c822b/200000878-62aa162aa5/VV%20KSTZ%20BB%20-%20uznesenie%20%C4%8D.03_2022%20(1).pdf