Upozornenie pre kluby !!!

Na základe poznatkov z minulého ročníka a prvého kola 2.ligy, 3.ligy a 4.ligy  Banskobystrického kraja ohľadom nahlasovania a vkladania výsledkov na stránku : www.stolnytenis.info/sezona/2022-23/bb , sa VV KSTZ BB rozhodol následovne :

1. Povinnosť  : Do 2 hodín po ukončení majstrovského zápasu domácemu družstvu vložiť na stránku : www.stolnytenis.info/sezona/2022-23/bb , výsledok zápasu a do galérie k príslušného zápasu fotografiu originálneho zápisu a fotografiu z nástupu hráčov na zápas.

Pre 2.ligu platí : 2. hod. po skončení popoludňajšieho zápasu.

2. Povinnosť : Do nedele 20:00 hod. prislušného ligového kola domácemu družstvu nahrať na stránku : www.stolnytenis.info/sezona/2022-23/bb , kompletný zápis zápasu.

3. Za nedodržanie ktorejkoľvek z uvedených podmienok bude domácemu družstvu uložená pokuta vo výške : 10 €