Turnaj pre mládež Podlavice

Dňa 8.4.2017 sa uskutoční mládežnícky tuanaj v Podlaviciach. Bližšie informácie nájdete v propozíciách:

Propozície_turnaj_mládež_Podlavice_8.4.2017.docx (14478)